Zlatorudné mlýny - Zlaté Hory

11.10.2021

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor vám v místě zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.


Rudné mlýny v údolí Ztracených štol

Při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic, leží malebné Údolí Ztracených štol. Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po miliony let ukládá zlato do náplavů. Zdejší rýžoviště byla těžena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním. Pravý břeh Olešnice je poset pinkami, obvaly i odvaly. Je protkán nespočetnými kanály pro přívod vody do rýžovišť. Hlavní přívodní kanál je stále v provozu. Geologové v těchto místech prokázali vysoké obsahy zlata s opětovným nabohacováním. V hloubce cca 5 m bylo průzkumnou šachticí odhaleno vydřevené důlní dílo, zřejmě jedna ze ztracených štol, ukrývajících zlatonosné žíly.V současné době je v tomto romantickém údolí vybudována replika středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou "Údolí ztracených štol". V mlýnici vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Horský ráz údolí a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí. Jako by se zde opravdu čas zastavil. Naučná stezka vás přivede i k místu, "kde voda teče do kopce". Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí umění dávných zlatokopů.

Hornická osada ve Zlatých Horách

Zlatokopecký skanzen ve Zlatých Horách bylrozšířen o Hornickou osadu. Jde o repliku dřevěného hornického srubu, kde mohou návštěvníci vidět také ukázky tradičních domácích řemesel včetně prezentace nástrojů a nářadí. Základem roubeného objektu hornické osady je vnitřní dvůr s hospodářskou částí, hrnčírnou a kovárnou. Obytnou část tvoří světnice, černá kuchyně a tkalcovna.Hornická osada byla ve středověku uzavřeným opevněným komplexem, kde se jednak zpracovávala vytěžená ruda a kde žili horníci běžným životem. Později ve 14. století funkci obranné pevnosti k shromažďování vytěženého zlata převzal hrad Edelštejn. Hornická osada má svou zvoničku. Ta symbolizuje "pivní zvonec," který zavedl pro zdejší horníky prostřednictvím nového horního práva v roce 1524 biskup Jakub ze Salzy. Na přístupové cestě k hornické osadě stojí dřevěná replika strážní věže, která je přístupná a slouží jako vyhlídka.V těsné blízkosti hornické osady se nachází závodiště se soutěžními klajmy. Tyto prostory jsou využívány při každoročních soutěžích v rýžování zlata o putovní pánev starosty města. Ve Zlatých Horách byla založena tradice rýžování zlata první soutěží v roce 1993. V roce 1996 proběhlo u rekreačního areálu Bohema Mistrovství Evropy v tomto klání. Nejprestižnější soutěží bylo ovšem mistrovství světa v roce 2010, které se již uskutečnilo v prostorách zdejšího skanzenu.


(zdroj:https://www.kudyznudy.cz/aktivity/za-zlatou-horeckou-do-zlatych-hor

)