Zimní výlet na Rejvíz a Mechové jezírko (780 m)

30.12.2019

Nejen v letní sezóně, ale i v zimním období je jeden z nejkrásnějších výletů v Jeseníkách výlet na Rejvíz a to nejen k vyhlášenému, krásnému Mechovému jezírku.

Rejvíz (780 m) je horská osada v pohoří Hrubý Jeseník ve Slezsku. Nachází se 8 km východně od okresního města Jeseník. Je částí města Zlaté Hory. Stejnojmenná národní přírodní rezervace je známá svým rašeliništěm. Nejznámější je naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírko. Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se na ploše 396,63 ha v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké pánvi mírně skloněné k východu. Unikátnost přírody této rezervace je podmíněna geologickou minulostí a klimatem.

Hranice rezervace jsou vyznačeny na kmenech stromů dvěma červenými pruhy a tabulkami se státním znakem. Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les o výměře 67,39 ha, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí blatkou. Lokalita je významným biotopem pro mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Přírodní hodnoty rejvízského rašeliniště jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale i velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu.

Velmi osobně doporučujeme tuto lokalitu navštívit, jak v létě na kolech, nebo v zimě na běžkách, a zakončit výlet ve známé restauraci s vyřezávanými, dřevěnými opěradly v podobě karikatur.