Po stopách válečných, lehkých, bojových krytů ŘOPíků v Jeseníkách ...

12.12.2019

V obci Bělá pod Pradědem-Domašov můžeme nalézt vojenská lehká opevnění situovaná v polích nad obcí ve směru na Jeseník. Po vjezdu z Červenohorského či Videlského sedla odbočíte cca za obecním úřadem dle směrovky "Vojenská opevnění" vlevo přes říčku Bělou po mostku a do prudšího kopečka po asfaltové cestě vyjedete nad úroveň obce do polí.

Na fotografiích jsou k vidění opevnění přímo za obcí Bělá pod Pradědem.

Lehká opevnění z II. svět. války - vzor 37 - stavba lehkého opevnění byla zadána 2.9.1937 stavební firmě J. Schmalz z Olomouce. Linie čítá 53 objektů ve dvou sledech a měla být doplněna v letech 1940-41 dalšími 14ti sruby těžkého opevnění (k jejich stavbě již nedošlo).

Pro příznivce vojenských opevnění je i možnost návštěvy klubu a Muzea čs. opevnění v Branné (muzea https://www.kudyznudy.cz/aktivity/muzeum-cs-opevneni-branna). 

Klub provozuje Muzeum československého opevnění Branná, spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi, s jejichž pomocí opevnění rekonstruuje a dále propaguje. Objekt je velmi dobře dostupný, nachází se na Naučné stezce Pasák a zelené turistické trase z Branné do Ostružné u samoty Splav. Navštívit lze také nedaleký pěchotní srub StM S-50.Klub vojenské historie Olomouc LO-37 je občanským sdružením vzniklým v r. 2006. Jeho hlavním cílem je uvést objekty předválečného československého opevnění do stavu, ve kterém se nacházely v období všeobecné mobilizace v září 1938, zpřístupňovat tyto objekty veřejnosti, seznamovat zájemce s historií a osudem objektů opevnění a v neposlední řadě pořádat na objektech opevnění kulturní a zábavné akce za účelem jeho propagace.

Budeme dále v průběhu roku a návštěv krytů dále  zveřejňovat další typy na výlety po vojenských opevněních v rámci Jeseníků.